PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Vrtec otrokom zagotavlja celodneven program predšolske vzgoje po sprejetem Kurikulumu za vrtce in letnem načrtu, ki ga potrdi svet vrtca. Kurikulum je nacionalni dokument in je strokovna podlaga za načrtovanje in kakovostno vzgojo v vrtcih. Vključuje dejavnosti z različnih vzgojnih področij, kot so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Kot župnijski vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih krščanskih vrednot.

av traktorji 03a

DNEVNI PROGRAM traja od 6 do 9 ur in je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Vanj so vključeni vsi otroci našega vrtca.

POLOVIČNI PROGRAM

Otrok je v vrtcu izmenično vsak drugi teden. To je mogoče le, če se starši dveh otrok iz iste skupine sporazumejo za izmenično varstvo v vrtcu.

 

KAKO POTEKA DAN V VRTCU

5.30 - 8.00:prihod otrok v vrtec, igra s priljubljenimi igračami, ustvarjalne delavnice, odkrivanje, raziskovanje, navezovanje medsebojnih stikov, jutranji počitek po potrebi.

8.00 - 8.45:zajtrk.

9.00 - 11.00:pridobivanje raznovrstnih izkušenj na različnih področjih otrokovega razvoja (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika), bivanje na prostem - postopno spoznavanje bližnje in daljne okolice vrtca.

11.15 - 12.00:kosilo.

12.00 - 14.00:počitek oz. pravljica, umirjene dejavnosti in igra v igralnici ali na igrišču.

14.00 - 15.30:malica, igra, odhod domov.

 

PROGRAM GLEDE NA STAROST OTROK
1. starostno obdobje: mlajša skupina (1 do 3 leta) - 12 otrok;

Mlajša skupinaAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. starostno obdobje: srednja skupina (3 do 4 leta) - 10 otrok;

Srednja skupinaAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. starostno obdobje: starejša skupina (4 do 6 let) - 21 otrok;

AV STAREJSA SKUPINA 2017 1AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENI  PROGRAM:

- lutkovne predstave,

- noč v vrtcu,

- kolesarski dan,

- stalni računalniški kotiček,

- praznovanja,

- prireditve,

- stari starši in sorodniki v vrtcu,

- srečanja z nekdanjimi gojenci,

- predstavitev poklicev in hobijev staršev ter drugih ljudi,

- delavnice,

- sodelovanje s katoliškimi in drugimi vrtci,

- različni izleti v bližnjo in daljno okolico,

- ohranjanje ljudskega izročila,

- obiski muzejev, gradov in drugih ustanov.

Program je dostopen vsem otrokom, starši prispevajo le za vstopnine, predstave zunanjih izvajalcev in stroške prevozov.

kolesarski dan 22 miklavz 2007 - 20plesni tecaj 1

 

 

 

 

 

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;

- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;

- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;

- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja;

- spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;

- spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;

- posredovanje znanj različnih področij znanosti in znanj iz vsakodnevnega življenja;

- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

nase druzine 1 av pod gladino 01adamjana - 040-2

 

 

 

 

 

 

METODE IN OBLIKE DELA

Osnovne metode dela so metoda igre in druge aktivne metode, ki omogočajo razvojno procesni pristop k učenju.

Uporabljamo različne oblike dela: od dela z malimi skupinami in posameznimi otroki do dela z večjimi skupinami ali celo skupino hkrati.