Otroci začnejo pogovor o domačih živalih. 

Vzgojiteljica vpraša otroke: "Katere živali  imate doma?"

Otroci naštevajo: "Krave, putke, koze, ovce, mačka, psa..."

Pa se oglasi deček: "Mi mamo pa motor in kroslo."