Vzgojiteljica na sprehodu pove otrokom: » Poglejte tisti traktor se imenjuje New Holland.«

Čez nekaj trenutkov vpraša nekaj dečkov:« Jaz pa veliko vem o traktorjih, kajneda?«

Deček odgvori:« Zato, ker znaš brati.«