OTROK: "Danes je pa moj ata v vrtcu."

VZGOJITELJICA: "Ja, ker je mizar."

Sledi pogovor o tem kaj dela mizar.

OTROK: "Ampak moj ata je tudi klopar (ker nam je popravljal klopi)."