Pri dejavnostih lepimo like iz papirja v zvezek.

Otrok po končani dejavnosti vpraša:

"Ali lahko pospravim zrezek v mapo?"