Vzgojiteljica vpraša:

» Ali se je sedajle nekdo pokakal?«

Deklica resno odgovori:

»Ne more biti drugače.«