Pri kosilu vzgojiteljica reče najbolj glasnemu in zgovornemu otroku:
»Ti čisto preveč govoriš, pa premalo ješ.«
Otrok odvrne:
»Ne, to pa sploh ni res. Preveč govorim, pa preveč jem!«