Vzgojiteljica se je ob odhodu dečka domov pogovarjala z njegovim očetom, nato reče otrokom:
"Mi je OČI povedal, da gredo na dopust."
Deklica reče:
"Ja vzgojiteljica, zakaj pa ti po angleško govoriš? Pri nas tako ne govorimo."
(Ni razumela besede oči.)