Pri kosilu otrok prosi za dodatek, deček poleg njega ga pohvali:
"Res boš velik, če boš toliko jedel."
Drugi doda: "Kdor je veliko makaronov, zraste do neba!"