Likovno ustvarjanje

Lepo mi je, ko se sprehajam po našem vrtcu in opazujem, kako ustvarjalni, domiselni in izvirni so tile naši otroci.

V praksi se nam je izkazalo, da je najprimerneje, če imajo otroci vedno prost dostop do papirja, barvic, svinčnikov, voščenk in podobnih materialov v stalnem likovnem kotičku. V tem kotičku se vedno znova ustvarja in dnevno imamo možnost opazovati nove ideje, do katerih pridejo otroci sami.

Večkrat pa vzgojiteljice otroke usmerimo, da se ustvarja na določeno temo z določeno likovno tehniko. Tokrat so otroci risali z vodoodpornimi flomastri sebe, risbo pa nato še pobarvali, nekateri z barvicam, drugi s flomastri ali voščenkami, kakor so se odločili. Zanimivo je opazovati otroke pri delu, saj nekateri ustvarjajo določeno likovno delo več dni in imajo željo takoj pričeti z delom, drugi pa rabijo nekoliko spodbude in zelo hitro opravijo, vendar pa kljub temu pri tem uživajo.

Vzgojiteljice v vrtcu se trudimo, da dobro organiziramo prostor za likovno dejavnost in da omogočimo otroku, da se vključi v dejavnost takrat, ko je notranje motiviran. Poleg tega otroke spodbujamo in jim omogočamo, da se lahko samostojno in spontano likovno izražajo in uporabljajo izkušnje, ki so jih predhodno pridobili.

Panoji v igralnicah in hodnikih krasijo in bogatijo naš vrtec skozi vse leto, na kar so avtorji umetniških del zelo ponosni.

Damijana Leben

AV ROZE21 01AAAV UP 21 6AAAV UP 21 7AAAV ROZE21 02AAAV U OKT 38AAAV UP 21 1AAAV UP 21 2AAAV UP 21 3AAAV U OKT 39AAAV UP 21 4AAAV UP 21 5AAAV U OKT 10AAAV U OKT 41AA