Osebna higiena in mikrobi

Skrb za osebno higieno je zelo pomembna, zato tej temi v našem vrtcu posvetimo veliko časa. Pri tem drži pregovor: »Kar se Janezek nauči, to Janez zna.«

V torek, 9. 4. 2019, smo dobili poseben obisk gospe Tadeje Pilar iz zdravstveno-vzgojnega centra Škofja Loka. Gospa Tadeja je po poklicu diplomirana medicinska sestra in je v naš vrtec prišla z namenom, da nas poduči o osebni higieni.

Izvedeli smo, da je na naših rokah zelo veliko različnih bakterij ali mikrobov. Prav te se nahajajo prav povsod in je nemogoče, da se jim izognemo. Pred njimi pa se lahko obvarujemo le z ustrezno osebno higieno. Najprej smo si pogledali, kako si pravilno (temeljito) umijemo roko. Pokazala nam je tudi veliko pripomočkov, ki jih uporabjamo pri skrbi za osebno higieno. Otroci so vse pripomočke poznali in tudi povedali, kdaj in kako jih uporabljamo. Na koncu smo kot nagrado za dobro opravljeno delo dobili še pobarvanke in štempiljke.

Gospe Tadeji se lepo zahvaljujemo za obisk.

Katja Luznar

AV OSEBNA H 01AAAV OSEBNA H 02AAAV OSEBNA H 03AAAV OSEBNA H 04AAAV OSEBNA H 05AAAV OSEBNA H 06AAAV OSEBNA H 07AAAV OSEBNA H 08AAAV OSEBNA H 09AA