Razvoj žabe

»Skočna zelena žabica marsikaj že zna…« Tudi otroci v vrtcu marsikaj že znajo. Da bi znali še več, smo bili v mesecu marcu in aprilu radovedni, kako se razvija žaba. Vemo že, da je žaba zelena, skače ter se oglaša rega-rega-kvak. J Povezava z mrestom in paglavcem pa je bila za mlajšo in srednjo skupino čisto nekaj novega. Razvoj žabe smo vseh skupinah najprej spoznavali preko aplikatov, različnih slik in knjig. Da pa se otroci lažje predstavljajo, smo mrest in kasneje paglavčke imeli nekaj časa kar v našem vrtcu. Otroci so imeli tako možnost opazovati in spremljati razvoj v paglavčke kar v igralnici. Skupaj smo skrbeli za menjavo vode in hrano. V teh dveh mesecih pa smo na temo žabic tudi peli, se gibali in ustvarjali. Otroci so pri tem zelo uživali, hkrati pa se o žabah tudi veliko novega naučili.

Ema Zupanc

AV ZABE 01AAAV ZABE 02AAAV ZABE 03AAAV ZABE 04AAAV ZABE 05AAAV ZABE 06AAAV ZABE 07AAAV ZABE 08AAAV ZABE 11AAAV ZABE 09AAAV ZABE 10AA