Delavnica Mladi meroslovec

Gospa Alenka Koblar iz podjetja Lotrič Metrology je Antonov vrtec obiskala kar dvakrat. V četrtek, 16. 2., je prišla v starejšo skupino, v ponedeljek, 20. 2. 2017, pa še v srednjo. S seboj je prinesla veliko različnih merilnih naprav, ki smo jih lahko preizkusili. Spoznavali smo različne termometre za merjenje temperature, izmerili smo telesno višino, težo, velikost igralnice, poslušali smo utrip srca, merili jakost svetlobe in zvoka. Otroci so bili nad vsem zares navdušeni, saj so na konkreten in zanimiv način pridobili nove izkušnje s področja merjenja.

Irena Kokalj

AV MEROSLOVJE LOTRIC 01AAV MEROSLOVJE LOTRIC 04AAV MEROSLOVJE LOTRIC 06AAV MEROSLOVJE LOTRIC 08AAV MEROSLOVJE LOTRIC 09AAV MEROSLOVJE LOTRIC 10AAV MEROSLOVJE LOTRIC 12AAV MEROSLOVJE LOTRIC 16AAV MEROSLOVJE LOTRIC 19AAV MEROSLOVJE LOTRIC 18AAV MEROSLOVJE LOTRIC 13A