Priznanje Nežki

 

V soboto, 16. 4. 2016 je Nežka Čufar, pomočnica ravnatelja v Antonovem vrtcu, Železniki, prejela priznanje Društva vzgojiteljev in vzgojiteljic katoliških vrtcev Slovenije. Priznanje podeljujemo na podlagi naslednjih kriterijev:

- vključevanje strokovnih in duhovnih vidikov v predšolsko vzgojo,

- krepitev katoliške identitete in hkrati povezovanje z okoljem,

- povezovanje s katoliškimi vrtci,

- odprtost za sodelovanje, prejemanje in dajanje,

- uveljavljanje modelov dobre vzgojne prakse,

- prispevek k razvoju in uveljavljanju društva.

Nežka Čufar je pri svojem delu strokovna in vestna. Ima izrazit čut za potrebe vrtca, zaposlenih, otrok in staršev. Vrtec, katerega vodi je strokoven, kvaliteten in prepoznaven v svojem okolju. Vsakdo je v njihovem vrtcu dobrodošel in sprejet.

Dolgo let aktivno sodeluje tudi v Društvu, kjer kot članica upravnega odbora skrbi za kritičnost, aktualnost in strokovnost delovanja. Močno pripomore tudi k povezanosti katoliških vrtcev na različnih nivojih, tako strokovnem, vzgojnem, duhovnem ali organizacijskem.

Za vso njeno požrtvovalnost, odprtost in strokovnost, tako v vrtcu kot v društvu, ji podeljujemo priznanje. Iskrene čestitke!

Priznanje sta Nežki predala predsednik društva g. Igor Jereb in nadškof msg. Stanislav Zore.

Tajnica društva Slavi Snedec

NEZKA PRIZNANJE 44CCaNEZKA PRIZNANJE 06CCaNEZKA PRIZNANJE 05CCaNEZKA PRIZNANJE 07CCaNEZKA PRIZNANJE 09CCaNEZKA PRIZNANJE 11CCaNEZKA PRIZNANJE 00CCaNEZKA PRIZNANJE 29CCaNEZKA PRIZNANJE 43CCaNEZKA PRIZNANJE 34CCa