Voda

V vodi je zares lepo,

če v njej živali plavajo.

Otroci jih občudujejo,

v vrtcu pa naslikajo.

av izdelki 08-05a

av izdelki 08-06a

av pod gladino 01a